Skip Navigation
Post | februari 2020 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 2 min lezen

Netwerkborrel

Bestuurdersacademie Apeldoorn trapte het seizoen 2020 dit jaar voor het eerst af met een netwerkborrel. Onder het genot van een hapje en drankje werd in gemoedelijke sfeer bijgepraat, werd afscheid genomen en lichtte Adèle Reiss en Tjeerd Lemstra het één en ander toe over de campagne en website.


Afscheid werd genomen van trouwgedienden Gert Boonen, Mark Ratelband en Hans Romkema, allen lid van de kerngroep van de Bestuurdersacademie. Gert al bijna vanaf de start (2011), Mark en Hans een aantal jaren. Ook vanaf deze plek willen we hen nog van harte bedanken voor kun bijdrage.


Naast de jaarlijkse activiteiten (trainingen en bijeenkomsten, zie ‘Activiteiten’ voor het huidige aanbod), zal dit jaar ook worden gestart met een campagne om bewoners van Apeldoorn te laten zien hoe leuk het is om in een (vrijwillig) bestuur zitting te nemen. Kirsten Regtop, voorzitter van Stichting Samenspraak Apeldoorn, gaf in een mooi betoog aan wat het haar heeft gebracht om op relatief jonge leeftijd al onderdeel uit te maken van een vrijwillig bestuur. En passant aangevend dat ook haar stichting nog op zoek is naar een bestuurslid. Precies dit slimmigheidje geleerd als bestuurder.


Iedere aanwezige, niet geheel toevallig een brok aan ervaren bestuurders, ontving bij binnenkomst een kaartje met één vraag. Onderstaand de antwoorden.


Wat zou jij willen doen in een bestuur?

 • Vernieuwen! Out of the box denken en doen. Kijk en luister naar je achterban. Verbinden!
 • Richting geven. Prikkelen. Inspireren.


Wie is de bekendste bestuurder van Apeldoorn?

 • Chris Schouten (PvdA)


Wat kun je bereiken als bestuurder?

 • Meer samenwerking door als persoon en vereniging je open te stellen voor andere verenigingen.
 • Je plezier overbrengen op anderen.
 • Je kennis delen.
 • Je vaardigheden delen.
 • Enthousiasmeren en structureren.
 • Dat de vrijwilligers kunnen doen waar ze voor komen.
 • Een netwerk opbouwen.
 • Sponsoren krijgen.
 • Lopende zaken regelen.
 • Nieuwe dingen uitzetten.
 • Aanspreekpunt zijn.
 • Gezonde financiële basis bieden.


Kun je plezier maken als bestuurder?

 • Moeilijk. Meestal zijn de problemen die besproken worden vaak moeilijke beslissingen.
 • Je moet plezier hebben. Samenwerken vereist een goede sfeer waarin mensen elkaar vertrouwen.


Wat heb je er voor jezelf aan om te besturen?

 • Geeft energie.
 • Contacten.
 • Maatschappelijke thema’s.
 • Kennis vergroten van de ander en van jezelf.
 • Netwerk.
 • ‘Goed gevoel’.
 • Sociaal burgerschap.
 • Leren luisteren.
 • Beter communiceren.
 • Kennis verrijking.


Welke kwaliteit vind je de belangrijkste voor een bestuurder?

 • Het belang van de leden voorop stellen en zorgen voor verbinding.


Wat houd je tegen om bestuurder te worden?

 • Tijd.
 • Helemaal niet van toepassing. Doe al bestuurswerk vanaf mijn 19e met als start het oprichten van een vereniging die nog steeds bestaat. En nu op mijn 68e nog steeds met veel plezier bestuurslid van 2 verenigingen.


Met wie zou je graag in een bestuur willen zitten?

 • Met een voorzitter met humor, een kritisch figuur, een ethisch en rustig iemand en een super secretaris.
 • Democratische bestuurders die ruimte bieden voor andere inzichten.


Voor welk belang zou jij in een bestuur willen zitten?

 • Maatschappelijk belang (de goede zaak).
 • Samen verantwoordelijkheid nemen.
 • Sociale thema’s.


Hoe leuk is het denk je om invloed te kunnen uitoefenen als bestuurder?

 • Leuk en betekenisvol, maar ook lastig gezien de diverse vraagstukken binnen de vereniging.


Is besturen nog van deze tijd? Zo nee, wat is dan het alternatief?

 • Mensen motiveren is heel moeilijk. Sturen is belangrijk. Besturen is van deze tijd. Mensen zoeken visie, waarden. Vandaar ben ik graag in het bestuur.
Deel blogpost
Gerelateerde blogposts
Marc Ankersmid Bestuurdersacademie Apeldoorn

10 jaar Bestuurdersacademie - Marc Ankersmid

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Interview Marc Ankersmid 10 jaar Bestuurdersacademie Apeldoorn
Lees meer
Rick Klaassen Bestuurdersacademie Apeldoorn

10 jaar Bestuurdersacademie - Rick Klaassen

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Interview Rick Klaassen 10 jaar Bestuurdersacademie Apeldoorn
Lees meer
Moniek Mol Bestuurdersacademie Apeldoorn

10 jaar Bestuurdersacademie - Moniek Mol

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Interview Moniek Mol 10 jaar Bestuurdersacademie Apeldoorn
Lees meer