Skip Navigation
Post | oktober 2019 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 3 min lezen

Proeverij 2019

De Proeverij is de jaarlijkse markt voor vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Wij stonden daar niet zozeer om vrijwilligers te werven, maar wel om ons aanbod te delen. En dit jaar met nóg een missie! Bezoekers werd gevraagd aan ons rad van avontuur te draaien. Het nummer waar het rad op uitkwam correspondeerde met een vraag over besturen. Bekijk hier de vragen en antwoorden.


1. Wie is jouw favoriete bestuurder?

 • Iemand die met je meedenkt; samenwerken.
 • Iemand die oprecht open staat voor de mening/inzicht/ervaring van anderen. Zonder verborgen agenda. – Vraag aangepast naar ‘Hoe is jouw favoriete bestuurder?’
 • Politie. – Jongen van 8 jaar.
 • Trump veroorzaakt chaos en het zijn goede mensen die daar tegenop kunnen.


2. Wat zou jij willen doen in een bestuur?

 • Het bestuurlijk proces moderniseren. Sneller, minder vergaderen, meer op afstand.
 • Alle punten die spelen in kaart brengen.
 • Willen voorzitten. Lijnen kunnen uitzetten. Stimuleren van de staf.
 • Samen tot overeenstemming komen.


3. Wie is de bekendste bestuurder van Apeldoorn?

 • De Burgemeester en Arjin Jans (Foenix).
 • Paul Blokhuis, heeft WMO aardig op de kaart gezet.
 • Simon Boon, zeer actief op vele fronten.
 • Burgemeester.


4. Wat kun je bereiken als bestuurder?

 • Een goede bestuurder kan de intrinsieke waarden van een groep naar boven halen. Daarmee bereik je een bezielde groep mensen en een betere wereld.
 • Dat je zorgt dat dingen beter gaan. – Meisje van ongeveer 10 jaar.
 • Voortbestaan en ontwikkelen van de toekomst van een organisatie.
 • Informatie delen.
 • Bijdragen aan dat wat jij belangrijk vindt en persoonlijke groei.


5. Kun je plezier maken als bestuurder?

 • Geen idee. Nooit in een bestuur gezeten.
 • Zeker! Het is altijd leuk om voor een goede zaak te ‘vechten’.
 • Besluiten nemen waar iedereen toch het gevoel bij heeft, dat het de goede kant op gaat. Goede sfeer.


6. Wat heb je er voor jezelf aan om te besturen?

 • Ervaring opdoen. Dienstbaar zijn. Ideeën proberen te verwerkelijken.


7. Welke kwaliteit vind je de belangrijkste voor een bestuurder?

 • Doorzettingsvermogen en interesse in medemens.
 • Humor, positief, kennis, kennis nemen van oprechtheid.


8. Wat houd je tegen om bestuurder te worden?

 • De kwaliteiten die je hebt zo inzetten dat het bedrijf er ook echt wat aan heeft.
 • Al in bestuur voor kerkgenootschap. Behoefte aan training voor secretaris!
 • Tijd, waarbij?, onbekende (taakomvatting), eng (nieuw), verantwoordelijkheid.
 • Al 40 jaar leidinggevende functie gehad. Nu even niet meer. Ben wel secretaris van vereniging.


9. Met wie zou je graag in een bestuur willen zitten?

 • Met jonge en oude mensen die bevlogen zijn om hun vereniging te laten draaien in die er wat werk voor willen doen.
 • Met mannen die zelfverzekerd zijn. Niet arrogant, maar een duidelijk doel hebben.


10. Voor welk belang zou jij in een bestuur willen zitten?

 • Sociaal belang dat interactie tussen bevolkingsgroepen vergroot.
 • Algemeen belang van de organisatie nu en in de toekomst. Versterken en uitbreiden als het kan.
 • Gemeenschappelijk belang voor cultuur. Overdracht van kennis.
 • Mensen laten genieten in de natuur.


11. Hoe leuk is het denk je om invloed te kunnen uitoefenen als bestuurder?

 • Heel leuk en zinvol.
 • Ik weet niet of ’t zo leuk is. Maar nodig/van belang wel. De kunst/uitdaging op welke manier je dit doet.
 • Leider.
 • Het geeft voor jezelf en de organisatie meerwaarde als het doel wordt bereikt.
 • Je kunt je eigen kwaliteiten en inzichten kwijt; samen met anderen het beste resultaat neerzetten.
 • Geeft voldoening!


12. Is besturen nog van deze tijd? Zo nee, wat is dan het alternatief?

 • Ja, met structuur en begrenzing weten mensen wat ze kunnen doen en vinden dat nog leuk ook.
 • Helpt als er iets mis gaat in de club. Of ideeën bedenken. Zorgen dat mensen netjes spelen. – Meisje van ongeveer 12 jaar.
 • Ja, zelfs een gezin kan niet zonder besturing.
Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Lees/luistertip over het voorkomen van fraude

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Als vrijwillig bestuurder hoop je nooit in de situatie terecht te komen dat een medebestuurder fraudeert met ...
Lees meer
WBTR

WBTR-stappenplan: gratis ondersteuningssessie op 8 september

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Op woensdag 8 september a.s. is er een online ondersteuningssessie voor gebruikers van het WBTR-stappenplan ...
Lees meer

Inspiratieavond 2018

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
We kijken terug op een geslaagde Inspiratieavond, welke op 21 februari in het Stadhuis werd georganiseerd ...
Lees meer