Skip Navigation
Post | november 2023 | Nieuws | 2 min lezen

Vrijwilligerswerk in de Verkiezingsprogramma's hoe staat jouw partij hierin?

Verkiezingsprogramma's standpunten t.o.v. Vrijwilligerswerk

Samen met de leden heeft Vereniging NOV de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen gelezen en doorgelopen op onderwerpen die van invloed kunnen zijn op alles wat vrijwilligers doen of willen doen. Ze hebben nuttige passages per partij verzameld en gecategoriseerd, zodat je enigszins kunt vergelijken. Wil je echt weten hoe een partij ergens over denkt, dan moet je echt lezen. Leeswaarschuwing: Vaak schrijven programmacommissies wel over het waarom en soms zelfs het over het hoe. Het wat (en de bijbehorende financiering) blijven vaak uit beeld.


Lees en kies verder op deze pagina van de website van het NOV (wel inloggen)Standpunten Vereniging NOV

Vrijwilligerswerk omvat alle vormen van vrijwillige inzet. Van één-op-één hulp, bewonersinitiatieven, burgercollectieven, vrijwilligersorganisaties (met en zonder betaalde ondersteuning), organisaties die met vrijwilligers werken tot aan grote (internationale) goede doelen. Hier vind je het ultrakorte position paper van NOV.


Vereniging NOV vindt dat:

 1. Vrijwilligerswerk een apart beleidsonderwerp is dat een coördinerend bewindspersoon moet hebben. #beleid
 2. Vrijwilligerswerk structurele ondersteuning in alle gemeenten moet hebben. #structurele #ondersteuning
 3. Vrijwilligerswerk voor alle jongeren een vertrouwde activiteit moet zijn. We willen alle jongeren laten kennismaken met vrijwillige inzet, bijvoorbeeld via Maatschappelijke Diensttijd en (beroeps)stages. #jongeren
 4. Vrijwilligerswerk ook zaak is voor het bedrijfsleven. Wij stimuleren werkgevers om hun medewerkers tijd te geven voor vrijwillige inzet. #medewerkersvrijwilligerswerk
 5. Vrijwilligersorganisaties wezenlijk anders zijn dan commerciële marktpartijen en dat de overheid gebruik moet maken van de mogelijkheden die EU-wetgeving biedt om niet op marktwerking gebaseerde financiering te bieden. #passende #financiering
 6. Dat maatschappelijk vastgoed beschikbaar moet zijn voor vrijwilligersorganisaties. #toegankelijk #vastgoed
 7. Vrijwilligersorganisaties uitgezonderd zoveel mogelijk moeten worden van wetgeving die niet primair voor hen bedoeld is, zoals de AVG of UBO-registratie. #geen #regeldruk
 8. Vrijwilligersorganisaties eenvoudig en laagdrempelig een vergunning of subsidie moeten kunnen aanvragen, bijvoorbeeld door een Only Once wetgeving in te voeren, gestoeld op Belgisch voorbeeld. #eenvoudig #vergunning #subsidie
 9. Vrijwilligersorganisaties bij de implementatie van onvermijdelijke wetgeving hulp moeten krijgen, zonder de kosten op die organisaties af te wentelen. #hulp #regelgeving
 10. Iedereen die in Nederland is, zich vrijwillig moet kunnen inzetten. #iedereen #meedoen
 11. Vrijwilligerswerk organiseren is niet gratis. Het is goed als mensen geld kunnen schenken en dat kunnen aftrekken van hun belastbare inkomen. #doneren
 12. Vrijwilligerswerk binnen taken van de overheid, zoals politie, brandweer en reservisten- of zorgcorps een genuanceerde kijk vraagt. De vrijwilligheid en motivatie van de vrijwilliger staan voorop. Instrumentele inzet van vrijwilligers voor of door overheidsbeleid vraagt om een goed werkend ethisch kompas. #specifieke #organisaties
Deel blogpost

Powered by Deed‌mob Tools ·