Post | juni 2022 | Nieuws | 1 min lezen

Oplossing personeelstekort in zorg: ‘Meer taken vrijwilligers’*

Oplossing personeelstekort in zorg: ‘Meer taken vrijwilligers’*

Het personeelstekort in de zorg wordt door de vergrijzing alleen maar erger. Om te voorkomen dat ons zorgsysteem over enkele jaren niet meer functioneert zijn drastische ingrepen nodig, aldus de Raad voor Volksgezondheid. Gedacht wordt aan verplicht vrijwilligerswerk.


Over tien jaar is het personeelstekort in de verpleging en verzorging bijna verdrievoudigd, staat in het advies ‘Anders leven en zorgen’.


Om deze grote personeelsproblemen aan te pakken, heeft de raad een aantal oplossingen bedacht. Het idee is om samen met de patiënt te kijken naar zijn of haar netwerk; welke familieleden, vrienden en vrijwilligers kunnen het beste welke taken doen?


De raad wil dat professionals en vrijwilligers als gelijkwaardige partners samenwerken. Deze samenwerking is niet vrijblijvend: het is nodig dat zorgorganisaties naasten en vrijwilligers betrekken bij het dagelijkse zorgproces. Het hele netwerk van de hulpvrager wordt onderdeel van het zorgplan.


Om deze veranderingen mogelijk te maken moet onder andere de regelgeving worden aangepast. Daarnaast is de vraag of mantelzorgers, van wie nu al veel wordt gevraagd, zitten te wachten op nog meer taken. In het advies is te lezen dat er vergoedingen moeten komen om mensen te motiveren. Denk aan wijkbudgetten of ruimer verlof, zodat mantelzorgers hun zorgtaken beter kunnen combineren met hun baan.


Als hiermee de tekorten niet zij opgelost, dan zijn er volgens de raad aanvullende maatregelen nodig, bijvoorbeeld arbeidskrachten uit het buitenland werven of zelfs een zorg- of maatschappelijke dienstplicht invoeren.


Bron: RTL Nieuws

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts
Vacature van de week: Kleinschalig Wonen (KSW) Berkenhove is op zoek Groene vingers in hun tuintje

Kleinschalig Wonen (KSW) Berkenhove is op zoek Groene vingers in hun tuintje

| Nieuws
Vacature van de week: Kleinschalig Wonen (KSW) Berkenhove is op zoek Groene vingers in hun tuintje
Lees meer
Maak kans op een bijdrage tot €5.000 van Provincie Gelderland voor groene initiatieven.

Maak kans op een bijdrage tot €5.000 van Provincie Gelderland voor groene initiatieven

| Nieuws
Maak kans op een bijdrage tot €5.000 van Provincie Gelderland voor groene initiatieven.
Lees meer
1 okt. De Proeverij voor Vrijwilligerswerk

1 okt. De Proeverij voor Vrijwilligerswerk

| Nieuws
Op zaterdag 1 oktober 2022 organiseert de werkgroep Mensen maken Apeldoorn de Proeverij voor Vrijwilligerswerk.
Lees meer