Partners

Wij willen vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken krachtiger te maken. Hier zetten we ons met onze partners voor in.

Samen wisselen we informatie uit, luisteren we naar behoeften, signaleren we mogelijkheden en spelen we een verbindende rol tussen vrijwilligers en organisaties. Zo versterken we het vrijwilligerswerk in Apeldoorn!


Een selectie van organisaties die gebruikmaken van de vacaturebank

Accres | Atlant | Foenix | Jeugd en jongerenwerk Pioniersplek “De Sleutel” | de Klup Apeldoorn | IVN, afdeling Apeldoorn | Klein Geluk | Klimmendaal Apeldoorn | Leger des Heils korps Apeldoorn | Maatjes Apeldoorn | Mobuur | Pluryn | RTV Apeldoorn | Riwis Zorg en Welzijn | Rode Kruis, district Noord- en Oost Gelderland | Staatsbosbeheer Radio Kootwijk | Stadsakkers Apeldoorn | Stichting Codeclub Apeldoorn | Stichting Da Capo | Stichting Nusantara | Stichting Real-X | Stichting Samenspraak Apeldoorn | Terre des Hommes Apeldoorn | Travel2Connect | Veluwsche Stoomstrein Maatschappij VSM | Volkssterrenwacht Bussloo | Zonnebloem Zorggroep Apeldoorn | ’s Heeren Loo Apeldoorn


De partners van Apeldoorn Pakt Aan zijn

De Kap is een stichting voor informele zorg. Zij staat letterlijk en figuurlijk midden in de Apeldoornse samenleving. De Kap biedt hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Het gaat om zorg en ondersteuning waarvoor onvoldoende of geen beroep gedaan kan worden op de formele zorg of het sociale netwerk. De Kap faciliteert en ondersteunt en gaat uit van de eigen kracht van de mens. Zij is er voor hulpvragers, vrijwilligers en mantelzorgers.

Het platform vrijwilligersorganisaties Ertoe doen is een samenwerkingsverband van organisaties en initiatieven die vrijwillige ondersteuning bieden in de thuissituatie. Wij gaan uit van de vraag van de burger en bieden praktische ondersteuning en een luisterend oor.

De inzet van vrijwilligers vormt een volwaardige aanvulling op de zorg en hulpverlening van beroepskrachten binnen de gemeente Apeldoorn.

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

SAMEN055 laat goede voorbeelden zien uit onze participatiesamenleving. Want die bestaat. Kijk naar de vele Apeldoornse inwoners, vrijwilligersorganisaties en verenigingen die zich hiervoor inzetten. Zodat anderen, maar ook zijzelf mee kunnen doen. Veel van die inzet is vaak onzichtbaar of zo vanzelfsprekend dat we het niet meer als participatie herkennen. We zetten ze daarom in de spotlights op ons (online) verhalenplatform.

De Sportraad Apeldoorn (VSA) is een overkoepelend orgaan van in de gemeente Apeldoorn gevestigde sportverenigingen.

De werkzaamheden van de Sportraad richten zich vooral op het begeleiden en ondersteunen van haar leden in de ruime zin van het woord,

De Sportraad Apeldoorn wil de sport in Apeldoorn bevorderen en stimuleren in al haar verschijningsvormen.

Stimenz is een brede welzijnsinstelling voor Apeldoorn en de Veluwe, met als doel een samenleving te bevorderen waarin iedereen meedoet en van betekenis is. Stimenz zet mensen in hun kracht en bouwt actief mee aan sociale verbinding in dorpen, wijken en buurten.

Voor Apeldoorn is hét crowdfundingplatform voor maatschappelijke projecten.
Het geeft aan jou als initiatiefnemer de mogelijkheden en begeleiding om je initiatief te kunnen realiseren.

Het team van Voor Apeldoorn helpt je hoe je via een campagne een actief betrokken groep supporters werft en geld, hulp en materialen ophaalt voor je initiatief!

Nieuwsbrief

Ontvang iedere maand het laatste nieuws over vrijwilligerswerk, onze vacatures en trainingen in je mailbox.