Skip Sidebar

Over ons

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze ...

WelzijnArmoedebestrijdingKinderen & Jongeren
Deel

Intermediair Leergeld Apeldoorn Voorst

Structureel werk
Buiten
De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst
#42761
Scan me of ga naar www.apeldoornpaktaan.nl/o/Leergeld-Apeldoorn-VoorstSt/activiteiten/Intermediair-Leergeld-Apeldoorn-Voorst/42761 om je aan te melden

Contactpersoon

Uitgebreide omschrijving

NADERE OMSCHRIJVING

Stichting Leergeld Apeldoorn heeft ten doel het verlenen van hulp (financieel en materieel) aan kinderen woonachtig in de gemeente Apeldoorn, die in hun ontplooiing beperkt (dreigen te) worden, doordat het gezin waartoe ze behoren moet rondkomen van een minimuminkomen. Hiervoor zoeken wij enkele intermediairs (m/v) voor enige uren per week. De intermediair bezoekt gezinnen die een hulpaanvraag indienen en onderzoekt de mogelijkheden tot hulp vanuit de Stichting Leergeld Apeldoorn, maar ook vanuit voorliggende voorzieningen.

De functiewensen:

- goede sociale vaardigheden
- eigen ervaring - indien mogelijk - met uitkeringen of met minimaal inkomen, of in ieder geval zich verwant voelen met deze groep
- kunnen omgaan met privacy-gevoelige gegevens
- zelfstandig kunnen werken.
Alvorens te gaan werken als intermediair gaat men een aantal keren mee met een ervaren intermediair. Daarnaast krijgt men van de coördinator informatie over een aantal zaken die voor het werk van een intermediair van belang zijn.Tegenover het werk van intermediair staat een kleine vrijwilligersvergoeding. Van de intermediair wordt verwacht dat hij/zij de uitgangspunten en de doelstellingen van de stichting onderschrijft.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kijk voor meer informatie op www.leergeldapeldoornvoorst.nl. Mondelinge informatie te verkrijgen bij de coördinator van de Stichting Leergeld Apeldoorn: 06 - 28284406, Sollicitaties richten aan de Stichting Leergeld Apeldoorn onder vermelding van 'Intermediair', postbus 10081, 7301 GB Apeldoorn

RECLAME

'Alle kinderen mogen meedoen ...'

De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.
Activiteit Delen

Over Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes.