Skip Navigation
Post | juni 2021 | Kennisbank | 2 min lezen

Uitkering en vrijwilligerswerk

“Ik heb een uitkering, mag ik dan vrijwilligerswerk doen?” Je mag met een uitkering vrijwilligerswerk doen, maar er zijn een aantal spelregels.


WW-uitkering via UWV

Je moet het UWV minimaal één maand voor je begint met vrijwilligerswerk om toestemming vragen. Dit doe je door het formulier “Toestemming vrijwilligerswerk naast WW-uitkering” in te vullen en op te sturen naar je contactpersoon. Het UWV beoordeelt of je het vrijwilligerswerk van jouw keuze mag gaan doen:


• Het UWV checkt of het een organisatie zonder winstoogmerk is, die het algemeen belang dient.

• Is de vrijwilligersfunctie in het afgelopen jaar een betaalde functie geweest of was er een vacature voor een betaalde medewerker? In dat geval is er sprake van arbeidsverdringing en mag je dit vrijwilligerswerk niet doen als je een WW-uitkering hebt.

• De vergoeding die je eventueel krijgt (inclusief reiskosten), mag niet hoger zijn dan €5,- per uur, €180,- per maand en €1800,- per jaar. Deze bedragen worden niet gekort op je uitkering en zijn belastingvrij.

• Je moet je sollicitatieverplichtingen nakomen, ook als je hiervoor je vrijwilligerswerk moet aanpassen of stoppen. Als je door je vrijwilligerswerk niet voldoet aan de sollicitatieplicht, kun je gekort worden op je uitkering.


Alle informatie en formulieren voor het doen van vrijwilligerswerk met een UWV-uitkering (ook Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering) kun je vinden op de website van het UWV.

 

Bijstandsuitkering via de gemeente

Je bent verplicht bij de gemeente (via je werkconsulent) te melden dat je vrijwilligerswerk gaat doen, als je een bijstandsuitkering krijgt.


• Het vrijwilligerswerk dat je wil gaan doen, mag geen betaalde functie zijn geweest (arbeidsverdringing).

• Het vrijwilligerswerk mag je kansen op betaald werk niet in de weg staan. Je moet je dus houden aan de sollicitatieplicht en/of betaald werk accepteren dat je door de gemeente aangeboden wordt. Ook als je hiervoor het vrijwilligerswerk moet aanpassen of stoppen. Als je door je vrijwilligerswerk niet voldoet aan deze verplichtingen, kun je gekort worden op je uitkering.

• De vrijwilligersvergoeding die je eventueel krijgt (inclusief reiskosten), mag niet hoger zijn dan €5,- per uur, €180,- per maand en €1800,- per jaar. Deze bedragen worden niet gekort op je uitkering en zijn belastingvrij.

• Ben je jonger dan 27 jaar? Dan wordt de vrijwilligersvergoeding soms wel gekort op je uitkering. Bespreek met je werkconsulent welke regels in jouw situatie gelden.

Deel blogpost

Powered by Deed‌mob Tools ·