Verklaring Omtrent Gedrag

Voor vrijwilligers

  • Wanneer nodig
  • Hoe vraag ik het aan


Voor sportaanbieders

  • Regeling gratis VOG: https://ptd.digitaal-magazine.nl/vog-vrijwillgers/start
  • Hoe vaak VOG aanvragen
  • Voor wie?
  • Wie is verantwoordelijk binnen de club?
  • ...

Powered by Deed‌mob Tools ·