De vertrouwenscontactpersoon

Wij adviseren alle verenigingen om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. De VCP is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is, en kiest geen kant bij incidenten. De VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. Hij/zij luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van het bestuur.


Over het algemeen wordt de rol ingevuld door een vrijwilliger. Ideaal zou zijn om een man én een vrouw aan te stellen in deze rol. De VCP kan een lid of ouder van een lid zijn, maar dat hoeft niet. Het kan ook iemand van buiten de vereniging zijn. Het is wel van belang dat mensen binnen de vereniging de VCP gemakkelijk kunnen bereiken en bekend zijn waarvoor hij/zij te benaderen is.


Functieprofiel

Centrum Veilige Sport Nederland heeft een uitgebreid functieprofiel voor vertrouwenscontactpersonen bij de vereniging opgesteld. Klik hier om deze te bekijken.


Tips vergroten zichtbaarheid VCP

  • Zorg voor een toegankelijke en logische plek op de website. Men moet niet eerst hoeven in te loggen om achter de gegevens te komen.
  • Presenteer de VCP op de website met naam, foto en/of korte video én telefoonnummer + e-mailadres. Je kunt hiervoor dit format gebruiken. <VOLGT>
  • Geef de VCP gelegenheid om tijdens bijeenkomsten van de vereniging input te leveren, bijvoorbeeld bij de ALV of informatieavond voor ouders/trainers.


Training VCP

Jaarlijks wordt in de gemeente Apeldoorn de NOC*NSF gecertificeerde training VCP georganiseerd tegen geen of lage kosten. Kijk hier voor meer informatie over de training en mogelijkheden om de training in een andere gemeente te volgen.


Nog geen VCP bij de vereniging, wat kun je doen?

Heb je binnen de vereniging nog geen VCP? Hierbij een aantal adviezen om deze zo snel mogelijk aan te stellen en hoe je er in de tussentijd mee omgaat.

  1. Benader (ouders van) leden persoonlijk met de vraag of zij interesse hebben om deze functie voor de club in te vullen. Geef aan dat de training hierbij wordt aangeboden. Tip: maak er een duo-functie van, liefst met een man en een vrouw.
  2. Informeer de leden tijdens bijeenkomsten en digitaal dat de vereniging met Positieve Sportcultuur / Veilig Sportklimaat bezig is en welke bestuurder hiervoor verantwoordelijk is.
  3. Tot de tijd dat de club nog geen VCP heeft, plaats dan een bericht op een toegankelijke en logische plek op de website onder de noemer 'Vertrouwenscontactpersoon'. Onderstaand een voorbeeld tekst.

Voorbeeld tekst website voor sportaanbieders zonder VCP

Wij willen een vereniging zijn waar iedereen zich veilig voelt en met plezier sport. Daarom vinden we het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken zoals pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken. Je kunt te allen tijde contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de bond: (zie de website van de sportbond voor de contactgegevens) of neem contact op met Centrum Veilige Sport Nederland. Klik hier voor de contactgegevens.


De vereniging is momenteel bezig met het vinden van een vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging. Zodra hij/zij is aangesteld lees je dat hier.