Voorzitter Wijkraad de Naald

Flexibel
Coördineren
Deze vrijwilligersvacature is verlopen
Deel activiteit
#42859
Scan me of ga naar www.apeldoornpaktaan.nl/o/Wijkraad-De-Naald1/activiteiten/Voorzitter-Wijkraad-de-Naald/42859 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Als voorzitter ben je de (ver)bindende factor en treedt je naar buiten als de vertegenwoordiger namens de wijkraad. Je zit de vergadering van het bestuur voor, onderhoudt de contacten met de andere wijkraden en bent het aanspreekpunt voor diverse dagelijkse aangelegenheden.

Uitgebreide omschrijving

Doel: 
Als voorzitter ben je de (ver)bindende factor en treedt je naar buiten als de vertegenwoordiger namens de wijkraad. Je zit de vergadering van het bestuur voor, onderhoudt de contacten met de andere wijkraden en bent het aanspreekpunt voor diverse dagelijkse aangelegenheden.

Resultaatgebieden:
  1. vertegenwoordigt de wijkraad ‘als gezicht’ naar binnen en buiten; 
  2. coördineert de uitvoering van de verschillende bestuurswerkzaamheden;
  3. onderhoudt de contacten met de stadsdeelmanager en de andere wijkraden; 
  4. onderhoudt de contacten met overige stakeholders in het werkgebied;
  5. leidt de maandelijkse bestuursvergaderingen;
  6. leidt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV);
  7. voert samen met de secretaris de eindregie over het jaarverslag;
  8. schrijft het voorwoord voor de Nieuwsbrief;     
 
Uitwerking:
Je volgt de ontwikkelingen in Apeldoorn en die in onze wijk in het bijzonder. Het ‘inlezen’ in dossiers en de afstemming van onze visie & aanpak met de rest van de bestuursleden neemt een belangrijk deel van je tijd in beslag. Bij wijk-overstijgende aangelegenheden trek je samen op met andere wijkraden en je hebt regel-matig contact met de stadsdeelmanager, wijkbeheerder en politie. Waar sommige onderwerpen een reactie op de korte(re) termijn vragen, heb je jouw agenda voor het overgrote deel zelf in de hand. Je kunt je tijd dus over het algemeen goed zelf indelen.

Benodigde tijd:
Tijdbeslag is wisselend en mede afhankelijk van de energie die je er zelf in wil stoppen. Reken op minstens 1 dagdeel per week voor de dagelijkse werkzaamheden, exclusief de vergaderingen en bijeenkomsten waar je aan deelneemt. Wat dit laatste betreft is het goed om te weten dat het bestuur maandelijks bijeenkomt, dat er daarnaast een maandelijks overleg met de stadsdeelmanager, wijkbeheerder en politie staat gepland en dat eens per kwartaal alle wijkraden in het stadsdeel Noord-West samenkomen.

Wijkraad de Naald

In het nieuwe participatiemodel van de gemeente Apeldoorn worden de dorps-en wijkraden gezien als een serieuze gesprekspartner. Dat houdt in dat een wijkraad gevraagd en ongevraagd advies mag geven als het om de wijkbelangen gaat. Wij zijn de zogenoemde ‘oren en ogen’ van de wijk. 
Deze vrijwilligersvacature is verlopen
Deel activiteit

Powered by Deed‌mob Tools ·
Nederlands (Dutch)