Mentoren gezocht!

Flexibel
Buiten
Mensen met een beperking
Deze vrijwilligersvacature is verlopen
Deel activiteit
#42262
Scan me of ga naar www.apeldoornpaktaan.nl/o/Mentorschap-Overijssel-Gelderland5/activiteiten/Mentoren-gezocht/42262 om je aan te melden

Samenvatting

Een mentor is vertrouwenspersoon, begeleider en wettelijk vertegenwoordiger van een volwassene die, door ziekte of beperking, niet in staat is zelf de regie over zijn leven te voeren.
De mentor gaat regelmatig op bezoek bij de cliënt thuis of in een zorginstelling en overlegt, namens de cliënt, met bijv. arts en zorgverleners.

Uitgebreide omschrijving

NADERE OMSCHRIJVING

Soms zijn mensen niet (meer) in staat om hun eigen beslissingen te nemen op het gebied van zorg en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Als er geen familie in de buurt is die de zorgbeslissingen voor hen kan nemen, kan een mentor van zeer grote betekenis zijn. Een mentor behartigt als vrijwilliger de belangen van deze mensen en wordt de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt. De mentor bezoekt de cliënt regelmatig (één keer per twee á drie weken) en leert hem/haar zo goed kennen. De mentor zal de cliënt ondersteunen bij beslissingen en eventueel overnemen als de cliënt het echt zelf niet meer kan. Dit betekent dat de mentor gesprekken voert (zo mogelijk samen met de cliënt) met de zorgverleners en indien nodig beslissingen neemt. De mentor is als het ware de regisseur van de zorg; hij voert de zorg niet uit., , , ,

PRAKTISCHE INFORMATIE

hat aantal uur dat het mentorschap vraagt is afhankelijk van de cliënt en zijn/ haar situatie, maar gemiddeld is het een dagdeel per twee weken., Mentorschap Overijssel Gelderland biedt de vrijwilliger ondersteuning in de vorm van een basiscursus, verdiepingsbijeenkomsten en intervisie. Een coördinator is op de achtergrond aanwezig als vraagbaak en ondersteuning., Voor de onkosten krijgt de vrijwilliger een onkostenvergoeding., De uitdaging van een functie als mentor ligt vooral in het creëren van een goede vertrouwensrelatie. Het is belangrijk dat u de persoon, van wie u mentor wordt, goed leert kennen, zodat u hem/haar kunt ondersteunen bij het nemen van beslissingen rondom zorg en welbevinden. Dit brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee, die u ten behoeve van de kantonrechter, aflegt aan de stichting. Na de kennismaking verricht de mentor zelfstandig de activiteiten horende bij ‘goed mentorschap’. , Door middel van de training en de bijeenkomsten met andere mentoren wordt u als vrijwilliger uitgedaagd objectief te blijven en zelfreflecterend te kijken. Kortom: het mentorschap is een zeer boeiende, verantwoordelijke en uitdagende vrijwilligersfunctie., ,

Vrijwilligerswerk met een 'bite'! Passen onderstaande eigenschappen bij u, dan is mentorschap wellicht mooi vrijwilligerswerk voor u., , Een mentor is een vrijwilliger die goed kan communiceren, initiatiefrijk is,vaardig is in besluiten en handelen, goed kan samenwerken, onafhankelijk en integer is, grenzen kan stellen, het eigen gedrag kritisch kan bekijken, ouder is dan 18 jaar,

Deze vrijwilligersvacature is verlopen
Deel activiteit
#42262
Scan me of ga naar www.apeldoornpaktaan.nl/o/Mentorschap-Overijssel-Gelderland5/activiteiten/Mentoren-gezocht/42262 om je aan te melden

Powered by Deed‌mob Tools ·
Nederlands (Dutch)