Skip Sidebar

Over ons

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

WelzijnKinderen & Jongeren
Deel

Wij zoeken een secretaris Humanitas Apeldoorn.

Flexibel
Coördineren
De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten.
Deel activiteit
#42681
Scan me of ga naar www.apeldoornpaktaan.nl/o/Humanitas-afdeling-Apeldoorn1/activiteiten/Wij-zoeken-een-secretaris-Humanitas-Apeldoorn/42681 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met lokale afdelingen. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De secretaris is onderdeel van een 6-koppig bestuur van de afdeling Apeldoorn van Humanitas.

Uitgebreide omschrijving

Wie zijn wij?
Humanitas vindt dat ieder mens recht heeft op een volwaardig bestaan, waarin jij je onderdeel kunt voelen van de samenleving, en daarin tot je recht kunt komen.
Wij vinden het belangrijk dat je de regie hebt over je eigen leven en verantwoordelijkheid neemt voor elkaar. Samenleven op basis van gelijkwaardigheid. Dat is ook hoe wij werken. Vrijwilligers ondersteunen alleen waar nodig en staan naast de mensen die ze bijstaan, nooit erboven.
 
Wij werken altijd vraaggericht: Wij kijken naar wat er leeft in de maatschappij en passen onze activiteiten daarop aan, zodat mensen precies krijgen waar ze op dat moment behoefte aan hebben.
 
Onze vrijwilligers zijn het hart van de organisatie. Zij helpen mensen weer op weg. Mensen die het even niet in hun eentje redden. In Apeldoorn is Humanitas actief met 70 vrijwilligers in 5 op zich staande ondersteuningsprojecten:
  • Thuisadministratie (overzicht)
  • Begeleide omgangsregeling (echtscheiding)
  • Home-Start+ (opvoeding)
  • Inhuis (steungezinnen)
  • Levensboek (erkenning)

 Functieomschrijving:
-     Vertegenwoordigt samen met de overige bestuursleden de vereniging naar buiten;
-     Maakt samen met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen en selecteert waar nodig de stukken;
-     Verzorgt de post, ontvangt/beantwoordt, zonodig in overleg met betreffende bestuursleden en licht ter vergadering zonodig e.e.a. toe;
-     Is beheerder van de afdelingstelefoon; ontvangt telefoontjes van buiten en verwijst deze door; vergaart daarvoor kennis van het maatschappelijk veld;
-     Houdt het archief bij;
-     Maakt of zorgt voor de notulen van de vergaderingen;
-     Maakt werkplan en jaarverslag m.b.v. betrokkenen die tekstvoorstellen aanleveren;
-     Bewaakt nakomen van gemaakte afspraken;
-     Samen met de voorzitter bewaken van de jaarplanning.
-    Houdt de website actueel
 

 Wij vragen
Functie-eisen:
1.     consensusdenker die kan beslissen
2.     bestuurlijke ervaring
3.     inzicht in sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken
4.     kennis en affiniteit met de vereniging
 
Vaardigheden:
1.     vermogen om in teamverband te werken
2.     kan mensen binden en enthousiasmeren
3.     goede contactuele eigenschappen;
4.     goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Wij bieden
Een uitdagende en inspirerende functie in een vereniging in beweging, met zeer betrokken en goed geschoolde vrijwilligers en coördinatoren, die zich graag inzetten voor de samenleving.

 Tijdsbesteding
ca. 1 dag per week
 

Over Humanitas, afdeling Apeldoorn

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten.
Deel activiteit

Powered by Deed‌mob Tools ·
Nederlands (Dutch)