Skip Sidebar

Over ons

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

WelzijnKinderen & Jongeren
Deel

Coördinator eenzaamheid

Taak · 4–8 uur
Tussen De Eiken, 7325 HH Apeldoorn, Nederland
WelzijnKinderen & Jongeren
Activiteit Delen
Humanitas, afdeling Apeldoorn
#54503
Scan me of ga naar www.apeldoornpaktaan.nl/o/Humanitas-afdeling-Apeldoorn1/activiteiten/Coordinator-eenzaamheid/54503 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Het ontwikkelen van een nieuwe activiteit Eenzaamheid Jongeren, werven en trainen vrijwilligers en ontwikkeling PR activiteiten.

Uitgebreide omschrijving

Profielschets coördinator eenzaamheid


Humanitas geeft mensen die dat nodig hebben een tijdje een steuntje in de rug. We helpen mensen om zelf weer vorm te geven aan hun eigen leven en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Humanitas Apeldoorn is een vrijwilligersorganisatie die doet! We organiseren dienstverlening en zorg én voeren het uit. We staan midden in de samenleving en ontwikkelen continu nieuwe activiteiten waar behoefte aan is.


Het bestuur van Humanitas afdeling Apeldoorn heeft besloten een nieuwe activiteit toe te voegen aan haar bestaande activiteiten.  De keuze is gevallen op het thema Eenzaamheid jongeren, vanwege de toenemende problematiek op dit gebied onder jongeren. De Overheid heeft gelden beschikbaar gesteld om dit aan te pakken. Hoewel er al vele ideeën zijn voor de aanpak, en ook binnen Humanitas ervaringen zijn opgedaan, moet dit in Apeldoorn nog verder ontwikkeld worden.  


Plaats in de organisatie

Het afdelingsbestuur is eigenaar van en verantwoordelijk voor de lokale activiteit Eenzaamheid. De vrijwillig coördinator werkt onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur

De functie (werkzaamheden)


·       Het verder ontwikkelen en opzetten van de nieuwe activiteit


·       Werving en selectie van deelnemers


·       Werving en selectie vrijwilligers


·       (Laten) verzorgen van een training voor uitvoerend vrijwilligers.


·       Koppelen van deelnemers aan vrijwilligers.


·       Organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten (uitwisseling en intervisie) en stimuleren dat vrijwilligers hieraan deelnemen.


·       Bewaking voortgang koppeling.


·       Ondersteunen en begeleiden van uitvoerende vrijwilligers.


·       Registreren in het Humanitas registratiesysteem (HRS).


·       Rapportage aan het afdelingsbestuur.


·       Evaluatie met de uitvoerend vrijwilliger na afloop van het traject.


·       Eindevaluatie met de deelnemer (via een tool in HRS).


·       Bijdrage leveren aan Public Relations.


·       Overleg en afstemming met mede coördinatoren binnen de afdeling.


·       Desgewenst deelnemen aan regionale overleggen en netwerken.


Kennis en ervaring


·       HBO werk/denkniveau.


·       Kennis van en ervaring met de (financiële) administratie.


·       Ervaring met coaching.


·       Ervaring en affiniteit met vrijwilligerswerk.


·       Kennis van de lokale sociale kaart en landelijk instanties en hun werkwijzen.


·       Affiniteit met en onderschrijven van de visie, waarden en doelstellingen van Humanitas.


·       Kennis van PR en media.Competenties


·       Organisatorische vaardigheden.


·       Goede communicatieve vaardigheden.


·       Netwerkvaardigheden.


Wat vrijwilligers nodig hebben😇 Verklaring Omtrent Gedrag

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Wat wij vrijwilligers aanbieden

💸 Vrijwilligersvergoeding🤝 Extra begeleiding

Hoe kom ik er?

Activiteit Delen

Over Humanitas, afdeling Apeldoorn

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.