Volunteer

Opleiding en welvaartsniveau bepalen invulling vrijwilligerswerk

Het CBS presenteerde op 17 juli nieuwe cijfers over vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die enkel de basisschool hebben afgerond besteden wekelijks bijna zeven uur aan vrijwilligerswerk. Terwijl afgestudeerden van hogeschool en universiteit minder dan vier uur uittrekken voor anderen. Matthijs Terpstra, Movisie-expert vrijwillige inzet, over deze verschillen: ‘Laagopgeleiden doen vaker vrijwilligerswerk in georganiseerd verband en hoopopgeleiden hebben de voorkeur voor flexibel vrijwilligerswerk.’


Voorkeuren
Op verzoek van VWS en in samenspraak met de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) heeft het CBS in 2017 een aantal vragen over vrijwilligerswerk toegevoegd aan het onderzoek ‘Sociale samenhang en Welzijn 2017’ om een meer gedetailleerde beeld te krijgen van de vrijwilligers en het soort vrijwilligerswerk in Nederland.

Dit rapport ‘Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven’ werd op 17 juli gepresenteerd. Bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder gaf in 2017 aan zich minstens een keer per jaar ingezet te hebben als vrijwilliger. Drie op de tien zeiden in de vier weken voorafgaand aan het interview nog vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Deze aantallen zijn al sinds 2012 vrij stabiel. Gemiddeld besteedt een vrijwilliger 4,5 uur per week aan vrijwilligerswerk.

lees verder>

Naar nieuwsoverzicht