Post | januari 2022 | Nieuws | 1 min lezen

Vacature van de week: Stichting De Herberg Apeldoorn zoekt twee bestuursleden

Wil jij meedenken en daadwerkelijk iets betekenen voor Dak en Thuislozen? Stichting De Herberg Apeldoorn zoekt twee bestuursleden communicatie/onderhouden netwerken of Fondswerving. De Herberg komt graag in contact met jou.


De Herberg (voorheen Stichting Citypastoraat) in Apeldoorn heeft als doel het vanuit een christelijke inspiratie op praktische wijze present zijn in Apeldoorn ten behoeve van eenieder die daaraan behoefte heeft, in het bijzonder dak- en thuislozen.


De stichting realiseert dit doel al ruim veertig jaar door het organiseren van activiteiten en het bieden van voorzieningen in het inloophuis De Herberg in Apeldoorn aan de Deventerstraat 40.


Met het oog op ingrijpende veranderingen in de samenleving heeft het bestuur recent de beleidsnota Visie2025 opgesteld.

Onderdeel daarvan is een aantal vernieuwingen in de werkwijze in de komende jaren.

Een van die veranderingen betreft intensivering van de betrokkenheid van bestuursleden bij het werk van De Herberg. Door meer mee te denken en ondersteunen van de beroepskracht/algemeen coördinator op een aantal specifieke aandachtvelden. In dat verband is ook gekozen voor de uitbreiding van het aantal bestuursleden van vijf naar zeven en een verdere versterking van de deskundigheid in het bestuur op het gebied van communicatie en fondsenwerving.


Wat breng je mee

Van bestuursleden wordt, behalve affiniteit met het werk van De Herberg, de bereidheid verwacht om zo’n tien keer per jaar te vergaderen en zich daarnaast actief in te zetten voor specifieke activiteiten.


Tijdsbesteding

Een gemiddelde tijdsbesteding van 2 uur per week


Informatie

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over deze vacature? Aanmelden via Apeldoorn Pakt Aan, of neem contact op met René Wingelaar, voorzitter. Tel. 06 536 75 053 of [email protected]

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Vacature van de week: Vrijwilligers inloopspreekuren Samen055 locaties

| Nieuws
Samen055 is o p zoek naar gastheren/gastvrouwen voor de Samen055 locaties in de Maten, locatie de Stolp en in ...
Lees meer

Behoefteonderzoek vrijwilligers

| Nieuws
Wil jij je verder ontwikkelen als vrijwilliger? Wij horen graag van je! Laat ons via de enquête weten welke ...
Lees meer

Hoe divers en inclusief is jouw vereniging?

| Nieuws
Bijeenkomst Diversiteit en Inclusie in de sport Apeldoorn
Lees meer