Activiteiten

Workshop Wat te doen met spoedeisende hulp?

Locatie: Aventus, Laan van de Mensenrechten 500, 7331 VZ Apeldoorn
Groepering: Activiteiten
Datum: 20 sep. 2018 t/m 20 sep. 2018
Type: Workshop
Bijdrage: Geen bijdrage
Tijd: 18.30 - 21.30 uur
Workshop Wat te doen met spoedeisende hulp?

UITNODIGING themabijeenkomst voor vrijwilligers

Als vrijwilliger kan je onverwacht in een situatie terecht komen waarin adequaat handelen van levensbelang kan zijn. In deze korte praktijkgerichte workshop wordt je geen verpleegkundige maar weet je wel de situatie te overzien en weet je in de basis hoe te handelen.
Wat moet je wel doen en wat juist niet. Zo voorkom je panieksituaties en geeft het je een houvast in noodsituaties.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Reanimatie voor volwassenen met gebruik van de AED
  • Rautek (ondersteunend verplaatsen)
  • Slikken en stikken (Heimlich manoeuvre)
  • Stabiele zijligging (wanneer)
  • Epilepsie (vaardigheid)

Datum : donderdag 20 september 2018
Tijd : 18.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 18.15 uur)
Locatie : Aventus, lokaal F3.18, Laan v/d Mensenrechten 500
Kosten : geen
Trainer : Nienke Braakhuis (docent sector Zorg en Welzijn)

Informatie en opgave Bij Anja Kleinendorst van Stimenz / Apeldoorn Pakt Aan a.kleinendorst@stimenz.nl onder vermelding van je naam en de organisatie waar je vrijwilligerswerk verricht of via info@apeldoornpaktaan.nl
Voor informatie kun je contact opnemen via boven vermelde contactpersoon.

Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep deskundigheidsbevordering vrijwilligers Apeldoorn. Hierin participeren: Apeldoorn pakt aan / Stimenz, de Zonnehoek, de Kap, ‘s Heeren Loo, de Klup, Riwis en MEE Veluwe. Gezamenlijk organiseren we jaarlijks vier bijeenkomsten voor vrijwilligers uit Apeldoorn die werken met mensen met een beperking binnen vrijetijdsactiviteiten.