Activiteiten

Inspiratiesessie sociale veiligheid i.s.m. NOC*NSF

Locatie: Aventus, Laan van de Mensenrechten 500, 7331 VZ Apeldoorn
Groepering: Bestuurdersacademie
Datum: 13 feb. 2020 t/m 13 feb. 2020
Type: Informatiebijeenkomst
Bijdrage: Geen bijdrage
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Inspiratiesessie sociale veiligheid i.s.m. NOC*NSF

Komt pesten, agressie en seksuele intimidatie niet bij sportverenigingen voor? Hoe zeker zijn we daarvan? En mocht je als bestuur toch een klacht binnenkrijgen, weet je dan wat je te doen staat?

De kans dat de leden bij de vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is. Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk. Een bestuur kan daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Tijdens deze inspiratiesessie wisselen we van gedachten over de thematiek sociale veiligheid. Wat houdt dit in en hoe krijgt dit vorm in de sport? Wat is gebleken uit onderzoek? Er worden voorbeelden gegeven van maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden om de vereniging sociaal veilig te maken. Waar is de vereniging verantwoordelijk voor? Het high5 stappenplan passeert de revue en ook de gratis VOG-regeling.

De inspiratiesessie is bedoeld voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen.

Over de expert
De avond wordt deels aangeboden vanuit Centrum Veilige Sport Nederland, initiatief van NOC*NSF. Het eerste uur zal Gerda Arends ons informeren over dit thema. Gerda is zelfstandig bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon. Het tweede uur is interactief en bespreken we de opgedane kennis. Hoe kunnen we dit in de praktijk brengen.

De avond wordt georganiseerd i.s.m. de werkgroep (On)gewenst gedrag Apeldoorn.

Datum
Donderdag 13 februari, 19.00-21.00 uur

Locatie

Aventus, Laan van Mensenrechten 500 Apeldoorn
Kom je met de auto, dan kun je gebruikmaken van parkeergarage van Aventus onder het gebouw. Het bezoekadres van de parkeergarage is: Kayersdijk 10b Apeldoorn.

Inloop
Een kwartier voor aanvang.

Aanmelden
Schijf je hieronder in. Je ontvangt automatisch per mail een bevestiging.