Activiteiten

Beursvloer 2019

Locatie: Theater Orpheus, Churchillplein 1, Apeldoorn
Groepering: Evenementen
Datum: 27 mrt. 2019 t/m 27 mrt. 2019
Type: Netwerkbijeenkomst
Bijdrage: Geen bijdrage
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Beursvloer 2019

Op woensdag 27 maart wordt de 14e editie van de beursvloer gehouden in theater Orpheus.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Doe je mee? Als bedrijf of als vereniging/stichting?
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat Apeldoorn een beetje mooier wordt. Samen zijn we in staat tot veel mooie verbindingen!

De Apeldoornse Beursvloer is een initiatief van Stichting Present Apeldoorn en wordt jaarlijks gehouden. Al sinds 2005. Het doel is om de maatschappelijke waarde van bedrijven te vergroten. Centraal staat het belangeloos bij elkaar brengen van bedrijven en maatschappelijk organisaties, stichtingen en verenigingen.

Voelt jouw bedrijf of organisatie zich betrokken bij de Apeldoornse samenleving? Meld je bedrijf dan aan voor de Beursvloer. Je geeft dan nog meer uitdrukking aan jouw betrokkenheid. Je aanbod kan bestaan uit :
PR / Media
Materialen / overige
Vrijwilligers / handen
Advies / financien

Je komt in contact met maatschappelijke organisaties die veel waarde hechten aan jouw steun en dit zeer goed kunnen gebruiken. Uiteraard ontvang je ook een tegenprestatie. Bijvoorbeeld een lekkere taart voor bij de koffie of een workshop voor een personeelsuitje. Doet jouw bedrijf mee?

https://www.beursvloerapeldoorn.nl/aanmelden